Nyheter

Fedmeoperasjoner ved diabetes

fredag 29. april 2011
En arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale diabetesforbundet, anbefaler kirurgisk fedmebehandling (bariatrisk kirurgi) som et alternativ til pasienter med type 2 diabetes når behandlingsmål ved annen…

Preparat med bivirkninger

Preparat med bivirkninger

onsdag 13. april 2011
Et kombinert preparat av phentermine og topiramate testet i klinisk, randomisert studie ga 9% vektreduksjon, men mange bivirkninger. Les artikkelen i Dagbladet.

Diett og trening

Diett og trening

onsdag 13. april 2011
Diett og trening gir sammen bedre fysisk form og vektreduksjon og blant eldre med fedme, viser en ny studie publisert i New England Journal of…

Side 15 av 15

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt