Nyheter

Tiltak for å redusere overvekt og fedme mot 2025

tirsdag 02. oktober 2012
Helsedirektoratet har opprettet en ekspertgruppe som skal komme med tiltak for å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. Formann i Norsk forening for fedmeforskning Jøran…

Overvektige barn - et bygdeproblem?

fredag 18. mai 2012
En ny, norsk studie viser høyere forekomst av overvektige barn i lite sentrale kommuner (21%) sammenliknet med barn i sentrale kommuner (14%). I artikkelen Overvekt…

Europeisk toppnivå

tirsdag 24. april 2012
Via Norsk forening for fedmeforskning har avdelinger ved Haukeland universitetssykehus, Nordland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold blitt akkreditert som faglig fremragende samarbeidssentre for behandling…

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt