Nyhetsbrev ECO 2013

mandag 22. oktober 2012 07:52

I månedliger nyhetsbrev vil den europeiske fedmeforskningsorganisasjonen EASO informere om den 20. europeiske fedmekongressen (ECO 2013) som blir arrangert i Liverpool fra 12. til 15. mai 2013.

I nyhetsbrevene vil det bli informasjon om programmet, tidsfrister og hva som skjer i vertskapsbyen. I første nyhetsbrev står det blant annet om abstract fristen som er 9. desember 2012. I andre nyhetsbrev er høydepunkter fra det vitenskapelige programmet beskrevet. Her vil det bli lagt vekt på å bringe grunnforskning, klinisk forskning, endringsfokusert forskning og ernæringsforskning sammen. 

Medlemmer av Nfff har automatisk medlemskap i EASO og får rabatt på kongressavgiften. Medlemmer av Nfff oppfordres til å registrere seg på nettsiden til EASO www.easo.org. Her vil de motta de månedlige nyhetsbrevene og kunne delta i diskusjonsforum.  

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt