Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Høyt blodnivå av cystein - en mulig årsak til fedme?

Høyt blodnivå av cystein - en mulig årsak til fedme?

tirsdag 19. juli 2011

Flere studier har vist sammenheng mellom plasma nivå av den svovelholdige aminosyren cystein og fettmasse. Dette har inspirert forskere ledet av professor Helga Refsum ved Universitetet i Oslo.


Gener kan påvirke grad av magefett

torsdag 07. juli 2011

Simon Erling Nitter Dankel viste i sine studiar for PhD graden ved Universitetet i Bergen, ein for låg avlesing av bestemte utviklingsgener i magefettet. Disse genene var samstundes høgt avleste i underhudsfett etter slankeoperasjon. Der var og samanheng mellom genetisk variasjon i fleire av desse genene og liv/hofte vidde (eit mål på magefett). Dette tyder på at studien har identifiser gener som kan påverke grad av fedme i mageregionen hos ulike personar.

Forekomsten av fedme har auka kraftig i fleire land inkludert Noreg dei siste tiåra. Fedme aukar risikoen for ei rekke sjukdomar som diabetes, hjartesjukdom og fleire former for kreft. Dette gjeld spesielt mykje fettvev i magen (”epleform”), medan lagring av fett primært i underhudsfettet (”pæreform”) kan vere beskyttande.


Unngå uønsket vektoppgang

tirsdag 28. juni 2011

Spis mer grønnsaker, grove kornprodukter, frukt, nøtter og yoghurt, øk fysisk aktivitet og sov 6-8 timer i løpet av natten. Disse faktorene var forbundet med minst vektoppgang i en nylig publisert studie blant 120 000 kvinner og menn som ble fulgt opp i 12-20 år.

Deltagerne svarte på spørreskjema om kosthold og andre levevaner hvert fjerde år. De som gikk opp mest i vekt hadde økt inntak av potetchips, poteter, sukkerholdig drikke, rødt kjøtt og kjøttprodukter, de så mer på TV, økte inntaket av alkohol og hadde sluttet å røyke. Selv om røykeslutt var forbundet med en gjennomsnittlig vektoppgang på 2.3 kg i forbindelse med røykeslutt, påpeker forfatterne at røykeslutt gir helsegevinst og at vektøkningen avtar etter hvert.  


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt