Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Kan fettskatt redusere fedme?

fredag 14. oktober 2011

En skatt på energitette matvarer ble inført 1. september 2011 i Ungarn og Danmark lanserte en skatt på mettet fett 1. oktober. Hensikten med disse tiltakene er naturligvis å forsøke å få folk til å spise sunnere og bremse eller helst reversere fedmeepidemien.

Det foreligger imidlertid lite forskning på hvor stor effekt en slik skatt vil ha på forekomsten av overvekt og overevektsrelaterte sykdommer, og resultatene er litt sprikende. En nylig publisert eksperimentell studie fra Nederland tyder for eksempel på at en skatteøkning på energitett mat kan føre til at folk kjøper mindre energitett mat og dermed færre kalorier, men dette gjaldt først og fremst raske karbohydrater og ikke fett. En annen studie som har vurdert effekten av en fettskatt på befolkningsnivå, konkluderer med at en fettskatt ikke er nok i seg selv, men at en slik skatt bør vurderes som et av flere tiltak på forskjellige nivåer (eks. skole, familie, individ) som kan bidra til å endre befolkningens kosthold i en gunstig retning.


Hvilken fedmeoperasjon er best ved ekstrem fedme?

mandag 12. september 2011

Sammenlignet med gastric bypass operasjon, var duodenal omkobling assosiert med bedre vektreduksjon, større reduskjon i total- og LDL kolesterol konsentrasjon og flere bivirkninger. Det var ingen forskjell mellom metodene med hensyn til forbedringer i andre kardiovaskulære risikofaktorer og livskvalitet.   

Norske forskere publiserte nylig disse resultatene fra en viktig studie som sammenliknet både effekt og bivirkninger av to forskjellige kirurgiske metoder for vektreduksjon i det velrennomerte tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Halvparten av de 60 pasientene som alle hadde en BMI>50 kg/m2, ble randomisert til gastrisk bypass og den andre halvparten til duodenal omkopling. Ikke overraskende var vektreduksjonen mest uttalt hos de som ble operert med duodenal omkopling. Det mest oppsiktvekkende, og bekymringsfulle, funnet i studien var imildertid den høye forekomsten av komplikasjoner og ernæringsforstyrrelser etter duodenal omkobling.


Merking av kalori innhold på mat fra ”fast food” restauranter?

torsdag 25. august 2011

En av seks velger mat som inneholder færre kalorier når de spiser lunsj på "fast food" restaurant etter at en lov om kalorimerking av maten ble innført i New York, USA.

I en tverrsnitt studie undersøkte Dumanovsky og medarbeidere effekten av å gi opplysninger om energi innhold i menyen på de mest populære "fast food" restaurantene. I overkant av 7000 personer ble intervjuet før loven trådde i kraft og om lag 8000 personer ble intervjuet etter påbudet ble innført. Totalt sett så man ingen nedgang i kalori innholdet før og etter påbudet, men det var forskjeller mellom de ulike restaurantene. McDonals hadde en reduksjon i gjennomsnittlig energi innhold (829 kcal vs 785 kcal, P=0.02), mens Subway hadde en økning (749 kcal vs 882 kcal, P<0.001). Omtrent 15% av deltagerne brukte informasjonen om energi innhold. De valgte et alternativ som innehold 106 kcal mindre enn de som ikke så eller brukte informasjonen (P<0.001).


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt