Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Vitamin D-mangel er vanlig blant sykelig overvektige nordmenn, og menn er mer utsatt enn kvinner

onsdag 23. november 2011

Det er kjent at vitamin D er viktig for opptak av kalsium fra tarmen og normal bendannelse. I tillegg er det også vist en sammenheng mellom vitamin D-mangel og flere ulike sykdommer (eksempelvis kreft i bryst, prostata og tykktarm, hjerte- og karsykdommer og diabetes).

I en ny norsk studie fra Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, hadde over halvparten av 2026 sykelige overvektige pasienter mangel (<50 nmol/l) på dette viktige vitaminet i blodet.  Resultatene av studien som nylig ble publisert i European Journal of Clinical Nutrition, viste i tillegg at menn hadde høyere risiko for vitamin D-mangel enn kvinner. Totalt hadde 56 % av mennene og 47 % av kvinnene vitamin D-mangel. Etter justering for sesong, alder, røyking, inntak av vitamin D-tilskudd, BMI og livomkrets, hadde sykelig overvektige menn 40 % høyere odds for vitamin-D mangel enn kvinner. Totalt inntak av vitamin D var tilnærmet likt hos menn og kvinner og kunne ikke forklare kjønnsforskjellen i forekomst av vitamin D-mangel. Les mer om kommenaterer fra artikkelforfatteren i VG.


Østrogen som appetittdempende hormon?

mandag 31. oktober 2011

Ny forskning utført på mus tyder på at det kvinnelige kjønnshormonet østrogen kan ha betydning for kroppens forbrenning og sultfølelse. Disse resultatene ble nylig publisert i det velrenommeret tidsskriftet Cell Metabolism sammen med en lederartikkel.

Forsøksmusene som ikke hadde reseptorer for østrogen i spesifikke deler av hypothalamus utviklet abdominal fedme på grunn av både økt matinntak og nedsatt energiforbruk. Lederen av Norsk forening for fedmeforskning Jøran Hjelmesæth uttaler til VG 31.oktober 2011 at kvinner i overgangsalderen ofte går opp i vekt og får mer magefett. Mangel på østrogen kan være en av forklaringene. Man kan håpe på at ny kunnskap fra studier som denne kan være et godt utgangspunkt for utvikling av nye medikamenter mot fedme. En teoretisk mulighet kunne være å utvikle selektive østrogen-reseptor modulatorer som er spesialtilpasset og bare virker på det appetittregulerende senteret i hjernen, og ikke gir de bivirkningene som man er redd for, nemlig kreft og hjerte – karsykdom.


Eta minnjer eiller rør sæ meir?

fredag 21. oktober 2011

Psykolog og 1. amanuensis, Silje Steinsbekk fremmet formidling av forskning blant barn med fedme i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix 2012. Hun fikk 2. plass i den lokale finalen i Trondheim med presentasjonen: Eta minnjer eiller rør sæ meir?

Forskningsrådet var vertskap da de ti beste formidlerne fra universitetsbyene møttes til vennskapelig dyst og kåring av den beste formidleren i landet. Nfff sitt styremedlem Silje Steinsbekk har skrevet en avhandling om behandling av fedme hos barn. Hun har sett på hvordan de overvektige barnas kropps-sammensetning, fysiske aktivitet og kosthold endrer seg i løpet av behandlingen, hva som kjennetegner de som lykkes best med å redusere sin fedme, og hvordan barnas psykiske helse og livskvalitet ser ut sammenlignet med andre barn.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt