Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Sjokolade som belønning

mandag 09. mai 2011

Studie viser økt aktivering av belønningsområder i hjernen som respons på noe fristende å spise.


Fedmeoperasjoner ved diabetes

fredag 29. april 2011

En arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale diabetesforbundet, anbefaler kirurgisk fedmebehandling (bariatrisk kirurgi) som et alternativ til pasienter med type 2 diabetes når behandlingsmål ved annen behandling ikke nås. 


Preparat med bivirkninger

Preparat med bivirkninger

onsdag 13. april 2011

Et kombinert preparat av phentermine og topiramate testet i klinisk, randomisert studie ga 9% vektreduksjon, men mange bivirkninger. Les artikkelen i Dagbladet.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt