Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Diabetesforskningskonferansen 2014

torsdag 03. juli 2014

Diabetesforbundet arrangerer i 2014 en forskningskonferanse for diabetesforskere og helsepersonell. Diabetesforskningskonferansen finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport 6.–7. november.

Målet for konferansen er å:

- samle norske forskere som arbeider med diabetes

- stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning

- synliggjøre norsk diabetesforskning

 

 

 

For mer info om påmelding og program, besøk Diabetesforbundet sine nettsider:

http://www.diabetes.no/Diabetesforskningskonferansen+2014.b7C_wlLU1I.ips


Overvektige kvinner med hjertekrampe (angina) har nesten halvert risiko for fremtidig hjerteinfarkt sammenliknet med normalvektige.

torsdag 03. juli 2014

Overvektige kvinner med hjertesykdom har lavere risiko for hjerteinfarkt enn syke med normal vekt, ifølge en ny norsk studie. Men for mennene er det motsatt. Studien er utført av et team av forskere fra Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Haukeland Universitetssykehus, Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen. Overvekt og fedme er viktige årsaker til utvikling av hjerte- og karsykdom. Overraskende nok viser flere forskningsstudier at overvektige og fete personer med hjertesykdom kan ha lavere risiko for hjerteinfarkt og død enn normalvektige personer. Dette fenomenet kalles overvektsparadokset eller fedmeparadokset. Til tross for at menn vanligvis har høyere risiko for hjertesykdom enn kvinner, er kjønnsforskjeller relatert til overvekts/fedmeparadokset ikke blitt grundig undersøkt tidligere.


Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

torsdag 03. juli 2014

Det er 50 prosent større andel med overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte. Mulige årsaker er ikke undersøkt i denne studien.

Tallene fra Barnevekststudien viser også at det er mer enn dobbel så stor andel med bukfedme blant gutter som har skilte foreldre sammenlignet med gutter som har gifte foreldre. Tallene viser ikke tilsvarende forskjeller i bukfedme blant jenter.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt