Nyheter

Disputas: Eli Heggen - Kostintervensjon hos kvinner og menn med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

mandag 15. mai 2017
Cand.med. Eli Heggen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Short-term dietary interventions in persons with cardiovascular risk…

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt