Nyheter

Banebrytende og viktig forskning fra fedmeforskere i Bergen

mandag 24. august 2015
Gjennom store populasjonsstudiar har ein funne at overvekt/fedme er 40-80% arveleg, og genvariantar i eit genområde rundt FTO-genet har konsekvent vist den sterkaste koplinga til…

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt