Oppdatert program for fedmeforskningsdagene

tirsdag 15. oktober 2019 08:46

 

Program for Fedmeforskningsdagene i Oslo 17. til 18. oktober 2019

Sted: Meet Ullevål stadion

Torsdag 17.10.19

Leder for sesjonen: Professor Gunnar Mellgren, Universitetet i Bergen.

0930-1000      Registrering og mingling med enkel snacks

1000-1010      Velkommen til Fedmeforskningsdagene. Leder i Norsk Forening for Fedmeforskning, Professor Gunnar Mellgren, Universitetet i Bergen.

1010-1020      Fedmeforskningssamarbeid i Nord-Europa. Hvilke muligheter har vi? Vise-president i Europeisk Forening for Fedmeforskning (EASO). Professor Jørn V. Sagen, Universitetet i Bergen.

1020-1040      Forskning i et brukerperspektiv. Her er min historie ved brukerrepresentant.

 

1040-1055      Snacks og litt å drikke

 

1055-1115      Fedmeepidemien i Norge – nasjonale strategier for forebygging og behandling. Avdelingsdirektør Hanne L. Gulseth, Folkehelseinstituttet.

1120-1145      Konservativ behandling av pasienter med fedme i et kardiologisk helhetsperspektiv. Overlege og adjunkt professor Serena Tonstad, Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus og Loma Linda University.

1150-1210      Kosthold for forebygging og behandling av fedme – hva er status og veien videre? Klinisk ernæringsfysiolog og første lektor, PhD. Mette Svendsen, Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo.

1215-1245      Kirurgisk behandling av fedme – hvordan velge riktig metode, veien videre og samarbeid med fastlegen? Seksjonsoverlege Jon A. Kristinsson, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus.

1250-1330      Lunsj   

 

Parallell sesjon 1 Barn/ungdom

Leder for sesjonen: Overlege Petur B. Juliusson, Haukeland universitetssykehus.

1330-1350      Helsetjeneste for de som ikke ønsker det; nett-basert tjeneste ved tidlig overvekt hos barn. Overlege Bjørn Magne Jåtun, Ålesund sjukehus.

1355-1415      The BATTLE-Obesity Trial (BAlloon TreaTment of adoLEscent Obesity) - A Randomized Clinical Trial. Lege og stipendiat Beate Benestad, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold.

1420-1440      Forebygge overvekt og fedme blant ungdom. Hvilke kunnskapshull skal CO-CREATE prosjektet fylle? Direktør, professor Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet.

1445-1505      Snacks med litt å drikke

 

Parallell sesjon 2 Fedmekirurgisk behandling

Leder for sesjonen: Seksjonsoverlege Jon A. Kristinsson, Oslo universitetssykehus

1330-1350      Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt - en prospektiv kohortstudie (LETMO-studien). Forsker og seniorrådgiver Gunn Signe Jakobsen, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold og Direktoratet for e-helse.

1355-1415      Har kirurgisk metode betydning for remisjon av diabetes type 2 og beta-celle funksjon? The Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) study. Overlege og forsker Dag Hofsø, Senter for sykelig overvekt og endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold.

1420-1440      Gruppebehandling etter fedmekirurgi – hvor går veien videre? Klinisk ernæringsfysiolog, PhD. Susanna E. Hanvold, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus.

 

1505-1530      Snacks med litt å drikke og abstraktpresentasjon fra poster

Abstraktpresentasjoner

Leder for abstraktpresentasjonen: klinisk ernæringsfysiolog og førstelektor Mette Svendsen, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

1510-1515      Behandling av barn og ungdom med alvorlig fedme: Ettårsresultater fra to norske spesialistpoliklinikker. Overlege Petur B. Juliusson, Haukeland  universitetssykehus.

1520-1525      «Har du først gått i baret, så er løpet kjørt». Fedmepasienters kunnskap om tilbakefall. Fagansvarlig kosthold og ernæring, Msc samfunnsernæring Karoline S. Lied, Roede AS.

 

Parallell sesjon 3

Leder for sesjonen: Professor John Roger Andersen, Høgskulen på Vestlandet

1530-1540      Healthy Future 2 - Preventing childhood obesity using early parental support – Protocol. Dosent Gudbjørg Øen, Høgskulen på Vestlandet.

1545-1555      Behandling av barn og unge med fedme i spesialisthelsetjenesten: Effekt etter 12 og 24 måneder. Unni Mette Stamnes Köpp, Overlege PhD, Sørlandet sykehus.

1600-1610      Behandling av voksne med sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten: Effekt av 10 ukers gruppebasert livsstilsendringsbehandling. Klinisk ernæringsfysiolog, Camilla B. Hennig, Sørlandet sykehus.

1615-1625      Tidligere og tydeligere vekt på kalorirestriksjon i konservativ fedmebehandling. Overlege Randi Størdal Lund, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold.   

 

Parallell sesjon 4

Leder for sesjonen: Professor og overlege Serena Tonstad, Oslo universitetssykehus og Loma Linda University.

1530-1540      Simulering av overvekt og fedme i Norge: fremtidig byrde av, og estimert helsetjenestekostnad relatert til, overvekt og fedme. Forsker PhD Gudrun Bjørnelv, Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU), St. Olavs Hospital.

1545-1555      Helseutfall hos gravide kvinner med overvekt og barnet ved fødsel. Klinisk ernæringsfysiolog Inger Ottestad, Adipol, Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet.

1600-1610      Bone metabolism after Roux-en-Y gastric bypass. Stipendiat Ingvild K. Blom-Høgestøl, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus.

1615-1625      Bruk av protonpumpehemmere hos fedmeopererte sammenliknet med konservativt behandlede pasienter. Gunn Signe Jakobsen, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold Direktoratet for e-helse.

 

1645-1730      Generalforsamling i Norsk Forening for Fedmeforskning

 

1800-              Middag på Meet Ullevål

 

Fredag 18.10.19

Leder for sesjonen: Professor Jørn Sagen, Universitetet i Bergen.

0830-0900      Vest norsk forskningsbiobank for overvektige – fra klinikk til molekylære mekanismer. Professor Gunnar Mellgren, Universitetet i Bergen.

0905-0925      Siste nytt - Høydepunkter fra den europeiske fedmeforskningskongressen i Glasgow 2019. 1. amanuensis, Simon E. Nitter Dankel, Universitetet i Bergen.

0930-1000      Avhengighet av alkohol etter fedmekirurgi, hva gjør vi? Klinisk psykolog Tina A. Johnsen, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus.

 

1005-1030      Snacks og litt å drikke med abstraktpresentasjon fra poster.

Abstraktpresentasjoner

Leder for abstrakt sesjonen: Forskningsleder Jens Kristoffer Hertel, Sykehuset i Vestfold.

1010-1015      eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap. Spesilasykepleier MSc Marianne Ollivier, Senter pasientmedvirkning og samhandling, Oslo universitetssykehus.   

1020-1025      En randomisert kontrollert studie av fekal mikrobiota transplantasjon hos sykelig overvektige – Protokoll.  Stipendiat Hege M. Hansen, Universitetet i Nord Norge.

 

Ledere for sesjonen: Forsker Johan Fernø, Haukeland universitetssykehus og avdelingsoverlege, Tor Ole Klemsdal, seksjon for preventiv kardiologi, Oslo Universitetssykehus.

1030-1040      Executive function, eating behavior and pre-operative weight loss in bariatric surgery candidates: an observational study. Stipendiat Gro Walø-Syvertsen, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus.

1045-1055      Dual treatment pathways for patients with morbid obesity and binge eating disorder. Førsteamanuensis Trine T. Eik-Nes, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet.

1100-1110      Fysisk helse og risikoprofil for ikke-smittsomme sykdommer hos kvinner med bulimia nervosa eller overspisingslidelse. Therese Fostervold Mathisen, Phd.

                     Førsteamanuensis ved Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

1115-1125      Effect of intermittent versus continuous energy restriction on weight loss, maintenance, cardiometabolic risk and diet quality: A randomized trial. Stipendiat og PhD kandidat, klinisk ernæringsfysiolog Tine M. Sundfør, Seksjon for preventiv kardiologi, OUS.

 

1130-1215      Lunsj

 

1215-1225      Is there an association between ketosis and appetite suppression during weight loss in individuals with obesity? Preliminary results from ASKED Study. Stipendiat og PhD kandidat, Msc Jessica A. Røkenes, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet.

1230-1240      Circulating 3-hydroxyisobutyrate (3-HIB) as a clinical marker of prediabetes and T2D in patients with obesity. Stipendiat og PhD kandidat, Msc Mona S. Nilsen, Universitetet i Bergen.

1245-1255      A novel amino acid transporter modulating insulin resistance via adipocytes. Stipendiat og PhD kandidat, Msc Regine Åsen Jersin, Universitetet i Bergen.

1300-1310      The homeobox factor Irx3 maintains adipogenic identity. Stipendiat og PhD kandidat, Msc Jan Inge Bjune, Universitetet i Bergen.

 

1310-1325      Snacks og litt å drikke

 

1325-1345      Oppsummering og utdeling av abstraktpris ved leder i Norsk Forening for Fedmeforskning, professor Gunnar Mellgren, Universitetet i Bergen.  

 

 

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt