Oppdatert program for Fedmeforskningsdagene 2019

fredag 21. juni 2019 14:40

 

 

Program for Fedmeforskningsdagene i Oslo 17. til 18. oktober 2019

Sted: Meet Ullevål stadion

 

Torsdag 17.10.19

0930-1000       Registrering og mingling med enkel snacks

1000-1010       Velkommen til Fedmeforskningsdagene. Leder i Norsk Forening for Fedmeforskning, Professor Gunnar Mellgren, UiB.

1010-1020       Fedmeforskningssamarbeid i Nord-Europa. Hvilke muligheter har vi? Vise-president i Europeisk Forening for Fedmeforskning (EASO), professor Jørn V. Sagen, UiB.

1020-1040       Forskning i et brukerperspektiv. Her er min historie ved brukerrepresentant.

1040-1055       Snacks og litt å drikke

1055-1115       Fedmeepidemien i Norge – nasjonale strategier for forebygging og behandling. Folkehelseinstituttet. Avdelingsdirektør Hanne L. Gulseth, Folkehelseinstituttet.

1115-1145       Konservativ behandling av pasienter med fedme i et kardiologisk helhetsperspektiv. Overlege Serena Tonstad, Seksjon for preventiv kardiologi, OUS.

1145-1215       Kosthold for forebygging og behandling av fedme – hva er status og veien videre? Klinisk ernæringsfysiolog, Mette Svendsen, Seksjon for preventiv kardiologi, OUS.

1215-1245       Kirurgisk behandling av fedme – hvordan velge riktig metode, veien videre og samarbeid med fastlegen? Seksjonsoverlege Jon A. Kristinsson, Senter for sykelig overvekt, OUS.

1245-1330       Lunsj    

 

Parallell sesjon 1 Barn/ungdom

1330-1350       Helsetjeneste for de som ikke ønsker det; nett-basert tjeneste ved tidlig overvekt hos barn. Overlege Bjørn Magne Jåtun, Ålesund sjukehus.

1350-1410       The BATTLE-Obesity Trial (BAlloon TreaTment of adoLEscent Obesity) - A Randomized Clinical Trial. Lege og stipendiat Beate Benestad, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold.

1410-1430        Forebygge overvekt og fedme blant ungdom. Hvilke kunnskapshull skal CO-CREATE prosjektet fylle? Direktør, professor Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet.

1430-1445        Snacks med litt å drikke

 

Parallell sesjon 2 Fedmekirurgisk behandling

1330-1350        Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt - en prospektiv kohortstudie (LETMO-studien). Forsker og seniorrådgiver Gunn Signe Jakobsen, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold og Direktoratet for e-helse.

1350-1410        Har kirurgisk metode betydning for remisjon av diabetes type 2 og beta-celle funksjon? The Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) study. Overlege og forsker Dag Hofsø, Senter for sykelig overvekt og endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold.

1410-1430        Gruppebehandling etter fedmekirurgi – hvor går veien videre? Klinisk ernæringsfysiolog Susanna E. Hanvold, Senter for sykelig overvekt, OUS.

1430-1445        Snacks med litt å drikke

 

Parallell sesjon 3 Frie foredrag 

1445-1500

1500-1515

1515-1530

 

Parallell sesjon 4 Frie foredrag

1445-1500

1500-1515

1515-1530

1545-1645        Generalforsamling i Norsk Forening for Fedmeforskning

1800-               Middag på Meet Ullevål

 

Fredag 18.10.19

0900-0930        Fedmebehandling i et psykologisk perspektiv – hvem trenger hva? Professor Ingela Lundin Kvalem, UiO.

0945-1000        Avhengighet av alkohol etter fedmekirurgi, hva gjør vi? Klinisk psykolog Tina A. Johnsen, Senter for sykelig overvekt, OUS .

1000-1015        Karbohydrater, ketose og appetitt – PhD stipendiat Jessica Ann Røkenes, NTNU vil bli forespurt

1015-1030        Snacks og litt å drikke

1030-1100        Helsegevinster av fysisk aktivitet blant pasienter med fedme – kort og intensivt eller lengre og moderat? Forsker og fysioterapeut, Trine Moholdt, NTNU.

1100-1115        Fritt foredrag

1115-1130        Fritt foredrag

1130-1215        Lunsj

1230-1300        Vest norsk forskningsbiobank for overvektige – fra klinikk til molekylære mekanismer. Professor Gunnar Mellgren, UiB.

1300-1320        Siste nytt 1 – Microbiota for vedlikehold av vektreduksjon. Forsker Saideh Salamati, NTNU vil bli forespurt

1320-1335        Snacks og litt å drikke

1335-1345        Siste nytt 2 – Høydepunkter fra den europeiske fedmeforskningskongressen i Glasgow 2019. Første amanuensis, Simon E. Nitter Dankel, UiB.

1345-1400        Oppsummering og velkommen til Fedmeforskningsdagene i 2020 ved leder i Norsk Forening for Fedmeforskning, professor Gunnar Mellgren.

 

 

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt