Nytt "EASO Collaborating Centre for Obesity Management (EASO-COM)" i Norge.

fredag 07. november 2014 09:25

 

Centre of Obesity, St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital, er nå blitt akkreditert som ”Collaborating Centres for Obesity Management (COMs)” av den europeiske fedmeorganisasjonen EASO (European Association for the Study of Obesity). Dette er det femte senteret i Norge som får denne akkrediteringen.  

Følgende sentre har nå COM-status i Norge:

  1. The obesity centre, Haukeland University Hospital (Bergen)
  2. The Morbid Obesity Center (MOC), Health Region South-East, Vestfold Hospital Trust (Tønsberg)
  3. Nordland Central Hospital (NLSH), University Hospital North Norway (UNN), Regional Centre of Treatment for Severe Obesity (Bodø, Tromsø)
  4. Oslo University Hospital, Department of Endocrinology; Obesity, and Preventive Medicine (Oslo)
  5. Centre of Obesity, St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital (Trondheim)

 

NFFF gratulerer!

 

Neste EASO COMs Summit vil bli arrangert 11-12. Desember 2014 i Museum of Medicine (MUSME), Padua University, Italia. De enkelte sentrene er ansvarlig for å sende representanter til dette møtet, men NFFF oppfordrer alle sentrene til å være representert.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt