Årsmøte i Norsk forening for fedmeforskning

fredag 07. november 2014 09:05

Innkalling til Årsmøte (Generalforsamling) i Norsk forening for fedmeforskning

Sted:   Farris Bad, Larvik.

Dato:  13. November 2014

Tid:     Kl. 19.15-20.45

 

Agenda:

  1. Valg av dirigent
  2. Lederens beretning
  3. Regnskap
  4. Fastsettelse av kontingent
  5. Valg
  6. Eventuelt

        - Nasjonalt møte i regi av NFFF i 2015

- Norge som vertsland for ECO 2019?

 

 

Valg:

I 2014 har styret bestått av Gunnar Mellgren (leder), Jens Kristoffer Hertel (sekretær), Dag Hofsø (kasserer), Jørn V. Sagen (styremedlem) og Petur B. Juliusson (styremedlem). Ingen av disse står på valg for 2015. Styret ønsker å utvide styret med to nye medlemmer. John Roger Andersen og Ingerid Brænne Arbo stiller til valg. Styret oppfordrer interesserte medlemmer å stille til valg.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Gunnar Mellgren     Jens Kristoffer Hertel         Dag Hofsø            Jørn V. Sagen        Petur B. Juliusson

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt