Obesity across nations, life span and levels of health care - 10 year anniversary symposium for the Morbid Obesity Center, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg. November 14-15 2014 at Faris Bad, Larvik.

torsdag 03. juli 2014 09:56

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold arrangerer jubileumssymposium (10 år) til høsten (14. - 15. november) på Hotel Farris Bad i Larvik.

Til symposiet kommer anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere samt en brukerrepresentant til å holde innlegg om strukturelle og befolkningsbaserte forebyggende tiltak (seminar 1), samt kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av fedme hos barn (seminar2) og voksne (seminar 3).

Temaene er valgt på bakgrunn av relevans og aktualitet. De pågående debattene om markedsføring av usunn mat til barn og unge, effekten av fedmekirurgi generelt og fedmekirurgi hos barn er for eksempel alle adressert i hvert sitt seminar. 

 

Følg denne lenken for påmelding og program:  https://viaregi.revio.no/SSO

 

 

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt