Diabetesforskningskonferansen 2014

torsdag 03. juli 2014 09:25

Diabetesforbundet arrangerer i 2014 en forskningskonferanse for diabetesforskere og helsepersonell. Diabetesforskningskonferansen finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport 6.–7. november.

Målet for konferansen er å:

- samle norske forskere som arbeider med diabetes

- stimulere til økt samarbeid og gi inspirasjon til bedre forskning

- synliggjøre norsk diabetesforskning

 

 

 

For mer info om påmelding og program, besøk Diabetesforbundet sine nettsider:

http://www.diabetes.no/Diabetesforskningskonferansen+2014.b7C_wlLU1I.ips

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt