Overvektige kvinner med hjertekrampe (angina) har nesten halvert risiko for fremtidig hjerteinfarkt sammenliknet med normalvektige.

torsdag 03. juli 2014 08:16

Overvektige kvinner med hjertesykdom har lavere risiko for hjerteinfarkt enn syke med normal vekt, ifølge en ny norsk studie. Men for mennene er det motsatt. Studien er utført av et team av forskere fra Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Haukeland Universitetssykehus, Universitet i Oslo og Universitetet i Bergen. Overvekt og fedme er viktige årsaker til utvikling av hjerte- og karsykdom. Overraskende nok viser flere forskningsstudier at overvektige og fete personer med hjertesykdom kan ha lavere risiko for hjerteinfarkt og død enn normalvektige personer. Dette fenomenet kalles overvektsparadokset eller fedmeparadokset. Til tross for at menn vanligvis har høyere risiko for hjertesykdom enn kvinner, er kjønnsforskjeller relatert til overvekts/fedmeparadokset ikke blitt grundig undersøkt tidligere.

I denne studien undersøkte forskerne forekomsten av senere hjerte-kar sykdom og død hos 4131 personer (gjennomsnittlig alder 62 år) med mistenkt hjertekrampe som var henvist til røntgenkontrastundersøkelse av kransarteriene (blodårene rundt hjertet) ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen eller Stavanger Universitetssykehus. De sammenliknet normalvektige (BMI<25 kg/m2), overvektige (BMI 25-29.9 kg/m2) og fete (BMI>30 kg/m2) menn og kvinners 5-årsrisiko for hjerteinfarkt, hjerte-karrelatert død og død av alle årsaker.

 

Viktigste funn

Studien viste klare kjønnsforskjeller i risiko for hjerte- karsykdom og død; 

  1. Overvektige kvinner hadde 44 % lavere risiko for å få hjerteinfarkt sammenliknet med normalvektige kvinner.
  2. Kvinner med fedme hadde ingen høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerte-karrelatert død sammenliknet med normalvektige kvinner.
  3. Menn med fedme hadde 80% høyere risiko for hjerteinfarkt og 60% høyere risiko for å dø av hjerte-karsykdom sammenliknet med normalvektige menn.

 

Mulige forklaringer, begrensninger og konsekvenser

BMI er det hyppigst benyttede verktøyet for beregning av overvekt og fedme men gir ikke alltid like god informasjon om helserisiko. Kvinner har ofte mer fett på rumpe og lår hvilket kan være beskyttende mot hjertesykdom faktisk, mens menn oftere har mer fett rundt innvollene (bukfedme). Fett lokalisert på rumpe og lår er mindre skadelig for hjerte- karssystemet enn tilsvarende høy BMI og uttalt bukfedme. Dette kan delvis forklare forskjellene som ble funnet mellom kvinner og menn. Forskerne målte dessverre ikke bukfedme i denne studien, og de hadde heller ikke informasjon om graden av fysisk aktivitet. Dersom andre studier bekrefter disse resultatene vil de kunne ha betydning for vurdering av menn og kvinners risiko for hjerte-karsykdom i fremtidig klinisk praksis.

Les hele artikkelen her: http://www.biomedcentral.com/1471-2261/14/68

 

Referanse:

Borgeraas H, Hertel JK, Svingen GFT, Pedersen EK, Schartum-Hansen H, Seifert R, Hjelmesæth J, Nygård O. Association of body mass index with risk of acute myocardial infarction and mortality in Norwegian male and female patients with suspected stable angina pectoris: a prospective cohort study. BMC Cardiovascular Disorders 2014, 14:68

 

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt