Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week 2014”

fredag 02. mai 2014 09:38

”2nd Obesity Week” arrangeres i Boston, MA, US fra 2 - 7. november 2014.

I 2014 vil den amerikanske organisasjonen for fedmeforskning (The Obesity Society) og den amerikanske organiasjonen for metabolsk og bariatrisk kirurgi (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) igjen arrangere sine årlige møter sammen, slik de gjorde i 2013. Fordelen ved å slå sammen møtene slik er at deltagerne får det beste fra begge de internasjonale organisasjonene når det gjelder forskning, utdanning og klinikk. Foredragsholderne vil være ledende internasjonale eksperter innen sitt fagfelt. Et slikt samlet arrangement vil også skape muligheter for å utvikle samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene. Norsk forening for fedmeforskning er støtteorganisasjon til ”Obesity Week 2014”.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt