Vektreduksjon handler ikke om viljestyrke

torsdag 14. november 2013 14:17

Basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer har American Heart Association, American College of Cardiology and the Obesity Society utviklet praktiske retningslinjer for behandling av fedme.

Vekt reduksjon handler ikke om viljestyrke, men adferd i forhold til mat og fysisk aktivitet, sier Donna Ryan, MD, professor emeritus og medlem av arbeidsgruppen som har utarbeidet retningslinjene. Disse gir anbefalinger for hvordan helsearbeidere kan hjelpe pasienter med fedme og økt risiko for fedmerelaterte tilleggssykdommer ned i vekt. Blant annet anbefales det å:

  • Måle kroppsmasseindeks og midjemål  årlig for å følge vektuvikling og sette i gang tiltak.
  • Individualisere kostråd for vektreduksjon ut i fra helserisiko.
  • Fokusere på 5%-10% vektreduksjon i løpet av de første 6 månedene og at vektreduksjon ned i 3% gir helsegevinst.
  • Informere pasienter med sykelig overvekt (KMI≥40 eller KMI≥35 med minst en fedmerelatert tilleggssykdom f.eks. diabetes, høyt blodtrykk og søvnapné) at kirurgisk fedmebehandling kan gi helsegevinst.

Les mer om retningslinjene i pressemeldingen. Hele publikasjonen kan leses i Obesity.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt