Hvordan virker ulike former for vektreduksjon på blodårer og blodtrykk?

fredag 25. oktober 2013 13:46

Vektreduksjon ved sunt kosthold og fysisk aktivitet gjør hovedpulsåren mykere og får den til å oppfører seg som om den var fem år yngre. Vektreduksjon ved hjelp av sunne endringer i kosthold og fysisk aktivitet bedrer også blodtrykket målt over ett døgn, men i mindre grad enn etter fedmekirurgi.

Dette er funn i lege og forsker Njord Nordstrand sitt doktorgradsarbeid: Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese individuals - clinical characteristics and the effects of various weight loss strategies.

Vektreduksjon er hjørnesteinsbehandling for å motvirke fedme og fedmerelaterte sykdommer. Nordstrand og medarbeidere viser at det er svært viktig at man ikke bare fokuserer på færre kalorier, men også på sunne kostholdsvaner og økt fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og usunn mat øker risiko faktor for hjerte/kar-sykdom uavhengig av vekt. En person som spiser mindre, men fortsatt usunt vil gå ned i vekt. Dette vil naturligvis minske litt av risikoen for sykdom, men denne risikoen kan, slik Nordstrand og medarbeiderne viser, reduseres ytterligere ved å legge om kostholdet og øke den fysiske aktiviteten.

 

I avhandlingens første del sammenligner Nordstrand og medarbeidere effekten av en lavkaloridiett og livsstilsbehandling på stivheten i hovedpulsåren hos sykelig overvektige. Til tross for en større vektnedgang i lavkalorigruppen var hovedpulsåren uendret etter 7 ukers oppfølgning mens hovedpulsåren ble betydelig mykere i livsstilsbehandlingsgruppen.

Avhandlingens andre del sammenligner hvordan døgnvariasjonen i blodtrykk endrer seg hos sykelig overvektige personer 1 år etter henholdsvis gastrisk bypass ved Sykehuset i Vestfold (kirurgigruppen) og livsstilsbehandling ved et rehabiliteringssenter (Evjeklinikken). To tredjedeler av pasientene hadde ved studiens begynnelse ikke bare høyt blodtrykk på dagen, men også om natten. Ved kontrollmålinger 1 år etter hadde pasienter i kirurgigruppen sammenlignet med pasienter i livstilsgruppenbetydelig større reduksjon av blodtrykk gjennom døgnet. Man så også en blodtrykksreduserende effekt i livsstilsgruppen.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt