Referanser for norske barns hudfolder - et mål for overvekt og fedme

tirsdag 10. september 2013 16:08

Vekststudien i Bergen har nylig publisert nye referanser med percentiler for triceps og subscapular hudfolder i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Clinical Nutrition. Brannsether og medarbeidere har gjennomført en tverrsnittsundersøkelse av 4606 norske barn, 4-16 år, hvor målingene ble gjort mellom 2003-2006.

Ved hjelp av ROC kurver har forfatterne foreslått grenseverdier for hudfoldene som karakteriserer IOTF-definert overvekt og fedme (International Obesity Task Force; KMI ekvivalent 25 kg/m² for overvekt, og tilsvarende 30 kg/m² for fedme).  Disse grenseverdiene tilsvarer 1.0 SDS for overvekt (tilsvarende 84 percentilen), og 1.3 SDS for fedme (tilsvarende 90 percentilen).

Hudfoldtykkelse har vist seg å korrelere godt med totalt kroppsfett og studier har vist at hudfold- tykkelse predikerer % kroppsfett bedre enn KMI. Det har vært en økning i norske barns hudfoldtykkelse gjennom de siste 30 årene, som overgår økningen i vekt –for-høyde.

Måling av hudfolder gjøres ved hjelp av egne instrumenter og er krevende mht presisjon. Det er derfor nødvendig med grundig opplæring for dem som skal gjøre det, og det bør f. eks i en klinikksituasjon være få som utfører målingene. Måling av hudfolder anbefales ikke som en screening metode, men er nyttig i epidemiologiske studier. Det kan også tenkes å være et verdifullt redskap i overvektsklinikken for å monitorere endringer i subkutant fett, under behandling. Videre utgjør hudfolder et alternativ der KMI ikke er tilgjengelig, f. eks på barn med en annerledes kroppsform eller med en tilstand hvor høyde ikke lar seg måle.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt