Stabilisering av andel barn med overvekt?

onsdag 10. april 2013 10:04

Folkehelseinstituttet har nylig publisert tall fra Barnevektstudien som viser at forekomsten av overvekt hos landets tredjeklassinger ikke har økt fra perioden 2008 til 2012.

Målet med studien er å undersøke hvordan høyde, vekt og livvidde utvikler seg over tid blant norske åtteåringer. Prosjektet ledes av Ragnhild Hovengen, og inkluderer totalt 127 skoler. I 2008 var 15 % av tredjeklassingene overvektige, tallet for 2010 var 18 %, mens 2012 data viser en forekomst på 16 %. Det er flere jenter enn gutter med overvekt, en forskjell som har vist seg ved alle tre måletidspunkt. Det er også regionale forskjeller, med høyest andel overvektige i Helseregion Nord. Andelen som har fedme har holdt seg stabil fra 2008 til 2012 og utgjør 3,5 % totalt.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt