Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week”

mandag 10. desember 2012 10:15

”Obesity Week” arrangeres i Atlanta 11.-16. november 2013.

I 2013 vil den amerikanske organisasjonen for fedmeforskning (The Obesity Society) og den amerikanske organiasjonen for metabolsk og bariatrisk kirurgi (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) arrangere sine årlige møter sammen. Fordelen ved å slå sammen møtene slik er at deltagerne får det beste fra begge de internasjonale organisasjonene når det gjelder forskning, utdanning og klinikk. Foredragsholderne vil være ledende internasjonale eksperter inne sitt fagfelt. Et slikt samlet arrangement vil også skape muligheter for å utvikle samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene. Norsk forening for fedmeforskning er støtteorganisasjon til ”Obesity Week”.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt