Tiltak for å redusere overvekt og fedme mot 2025

tirsdag 02. oktober 2012 16:03

Helsedirektoratet har opprettet en ekspertgruppe som skal komme med tiltak for å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. Formann i Norsk forening for fedmeforskning Jøran Hjelmesæth er medlem av den nasjonale ekspertgruppen. Her vil overvekt og fedme bli berørt som en viktig del av problemstillingen, sier Hjelmesæth.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) fastsatte i vår en global målsetting om å redusere for tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kroniske lungesykdommer med 25 prosent innen 2025. Ekspertgruppen har fått som hovedoppgave å komme med forslag til hvordan dette kan følges opp i Norge. Gruppen som er ledet av professor Grethe Tell skal levere sin rapport allerede i oktober/november. Se for øvrig omtale av saken i Dagens medisin, Universitet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt