Europeisk toppnivå

tirsdag 24. april 2012 13:58

Via Norsk forening for fedmeforskning har avdelinger ved Haukeland universitetssykehus, Nordland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold blitt akkreditert som faglig fremragende samarbeidssentre for behandling av fedme.

Den europeiske fedmeforskningsorganisasjonen EASO anerkjente nylig 20 behandlingsklinikker og fire av disse er norske. Dette er på topp i Europa. Jøran Hjelmesæth leder for Norsk forening for fedme forskning, uttaler seg om betydningen av akkrediteringen i Dagens Medisin.

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt