Norsk forening for fedmeforskning

Norsk forening for fedmeforskning (Nfff) ble gjenopprettet i 1998 av 25 norske spesialister innen medisin, ernæring og fysisk aktivitet etter at foreningen var tvunget til å innstille sin virksomhet i 1989 pga. ressursmangel.

Norsk forening for fedmeforskning er stiftet for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av fedme.

Med Nfff (Norwegian Association for the Study of Obesity) har Norge fått en forening som kan representere norsk fedmeforskning i det europeiske forbundet The European Association for the Study of Obesity (EASO) og det internasjonale forbundet The World Obesity Federation (tidligere IASO). I tillegg jobber foreningen tett med the International Obesity Task Force som er underlagt Verdens helseorganisasjon (WHO).

EASO sitt tidsskrift Obesity Facts tilbys til Nfff-medlemmer. Tidsskriftene Clinical Obesity, Obesity Reviews, Pediatric Obesity og International Journal of Obesity som støttes av World Obesity kan det leses mer om på nettstedene til EASO og World Obesity.

I tillegg tilbyr International Journal of Obesity en nettutgave av tidsskriftet.

Foreningen har også egen side/gruppe på Facebook for alle medlemmer hvor det stadig legges ut informasjon og nyhetssaker. Søk opp Nfff og følg oss på facebook!

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt