Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Proteinrik frokost

Nytt om frokost

tirsdag 31. mai 2011

Tenåringsjenter som vanligvis ikke spiste frokost, fikk mindre lyst til å spise som belønning etter at de hadde spist frokost i en uke.

En proteinrik frokost ga mindre aktivitet i områder for belønning enn en frokost med lavere protein innhold, men begge typer frokost viste redusert aktivitet i belønningsområdet målt med funtional magnetic resonance imaging (fMRI). Denne studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Obesity.


Sjokolade som belønning

mandag 09. mai 2011

Studie viser økt aktivering av belønningsområder i hjernen som respons på noe fristende å spise.


Fedmeoperasjoner ved diabetes

fredag 29. april 2011

En arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale diabetesforbundet, anbefaler kirurgisk fedmebehandling (bariatrisk kirurgi) som et alternativ til pasienter med type 2 diabetes når behandlingsmål ved annen behandling ikke nås. 


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt