Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Stabilisering av andel barn med overvekt?

onsdag 10. april 2013

Folkehelseinstituttet har nylig publisert tall fra Barnevektstudien som viser at forekomsten av overvekt hos landets tredjeklassinger ikke har økt fra perioden 2008 til 2012.

Målet med studien er å undersøke hvordan høyde, vekt og livvidde utvikler seg over tid blant norske åtteåringer. Prosjektet ledes av Ragnhild Hovengen, og inkluderer totalt 127 skoler. I 2008 var 15 % av tredjeklassingene overvektige, tallet for 2010 var 18 %, mens 2012 data viser en forekomst på 16 %. Det er flere jenter enn gutter med overvekt, en forskjell som har vist seg ved alle tre måletidspunkt. Det er også regionale forskjeller, med høyest andel overvektige i Helseregion Nord. Andelen som har fedme har holdt seg stabil fra 2008 til 2012 og utgjør 3,5 % totalt.


Effekt av trening på vektreduksjon?

onsdag 16. januar 2013

Eivind Aadland og Sigmund Alfred Anderssen har i artikkelen ”Effekt av fysisk aktivitet på vektreduksjon” i Tidsskriftet nr. 1/13 sett på studier av treningseffekt hos personer med overvekt og fedme. De fleste randomiserte, kontrollerte studier viser at fysisk aktivitet fører til en vektreduksjon på 1-3 kg i året. Dette er veldig lite. Men det kan forklares om man ser på det lave aktivitetsnivået som er foreskrevet i mange studier, i tillegg til manglende etterlevelse. Effekten blir liten fordi lite aktivitet gjennomføres, sier Aadland.


Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week”

mandag 10. desember 2012

”Obesity Week” arrangeres i Atlanta 11.-16. november 2013.

I 2013 vil den amerikanske organisasjonen for fedmeforskning (The Obesity Society) og den amerikanske organiasjonen for metabolsk og bariatrisk kirurgi (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) arrangere sine årlige møter sammen. Fordelen ved å slå sammen møtene slik er at deltagerne får det beste fra begge de internasjonale organisasjonene når det gjelder forskning, utdanning og klinikk. Foredragsholderne vil være ledende internasjonale eksperter inne sitt fagfelt. Et slikt samlet arrangement vil også skape muligheter for å utvikle samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene. Norsk forening for fedmeforskning er støtteorganisasjon til ”Obesity Week”.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt