Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Disputas: Eli Heggen - Kostintervensjon hos kvinner og menn med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

mandag 15. mai 2017

Cand.med. Eli Heggen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Short-term dietary interventions in persons with cardiovascular risk factors.

Tid og sted: 16. mai 2017 13:15, Auditoriet i Kreftsenteret, OUS, Ullevål

alt

Prøveforelesning: Obesity and the role of diet and weight reduction on low-grade inflammation.

Tid og sted: 16. mai 2017 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, OUS, Ullevål


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt