Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Effekt av trening på vektreduksjon?

onsdag 16. januar 2013

Eivind Aadland og Sigmund Alfred Anderssen har i artikkelen ”Effekt av fysisk aktivitet på vektreduksjon” i Tidsskriftet nr. 1/13 sett på studier av treningseffekt hos personer med overvekt og fedme. De fleste randomiserte, kontrollerte studier viser at fysisk aktivitet fører til en vektreduksjon på 1-3 kg i året. Dette er veldig lite. Men det kan forklares om man ser på det lave aktivitetsnivået som er foreskrevet i mange studier, i tillegg til manglende etterlevelse. Effekten blir liten fordi lite aktivitet gjennomføres, sier Aadland.


Norsk forening for fedmeforskning støtter ”Obesity Week”

mandag 10. desember 2012

”Obesity Week” arrangeres i Atlanta 11.-16. november 2013.

I 2013 vil den amerikanske organisasjonen for fedmeforskning (The Obesity Society) og den amerikanske organiasjonen for metabolsk og bariatrisk kirurgi (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) arrangere sine årlige møter sammen. Fordelen ved å slå sammen møtene slik er at deltagerne får det beste fra begge de internasjonale organisasjonene når det gjelder forskning, utdanning og klinikk. Foredragsholderne vil være ledende internasjonale eksperter inne sitt fagfelt. Et slikt samlet arrangement vil også skape muligheter for å utvikle samarbeid mellom de ulike forskningsmiljøene. Norsk forening for fedmeforskning er støtteorganisasjon til ”Obesity Week”.


Nyhetsbrev ECO 2013

Nyhetsbrev ECO 2013

mandag 22. oktober 2012

I månedliger nyhetsbrev vil den europeiske fedmeforskningsorganisasjonen EASO informere om den 20. europeiske fedmekongressen (ECO 2013) som blir arrangert i Liverpool fra 12. til 15. mai 2013.

I nyhetsbrevene vil det bli informasjon om programmet, tidsfrister og hva som skjer i vertskapsbyen. I første nyhetsbrev står det blant annet om abstract fristen som er 9. desember 2012. I andre nyhetsbrev er høydepunkter fra det vitenskapelige programmet beskrevet. Her vil det bli lagt vekt på å bringe grunnforskning, klinisk forskning, endringsfokusert forskning og ernæringsforskning sammen. 

Medlemmer av Nfff har automatisk medlemskap i EASO og får rabatt på kongressavgiften. Medlemmer av Nfff oppfordres til å registrere seg på nettsiden til EASO www.easo.org. Her vil de motta de månedlige nyhetsbrevene og kunne delta i diskusjonsforum.  


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt