Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Hvorfor bli medlem av norsk fedmeforskningsforening?

fredag 27. september 2013

Et medlemskap i Norsk forening for fedmeforskning koster lite og du blir samtidig medlem av den Europeiske fedmeforskningorganisasjonen (EASO). Ved et medlemsskap får du blant annet rabatt på kongressavgiften til den europeiske fedmeforskningskonferansen (ECO), får tilgang til fedmerelaterte forskningsnyheter og får mulighet til å bli sertifisert i fedmebehandling. 


Referanser for norske barns hudfolder - et mål for overvekt og fedme

tirsdag 10. september 2013

Vekststudien i Bergen har nylig publisert nye referanser med percentiler for triceps og subscapular hudfolder i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Clinical Nutrition. Brannsether og medarbeidere har gjennomført en tverrsnittsundersøkelse av 4606 norske barn, 4-16 år, hvor målingene ble gjort mellom 2003-2006.

Ved hjelp av ROC kurver har forfatterne foreslått grenseverdier for hudfoldene som karakteriserer IOTF-definert overvekt og fedme (International Obesity Task Force; KMI ekvivalent 25 kg/m² for overvekt, og tilsvarende 30 kg/m² for fedme).  Disse grenseverdiene tilsvarer 1.0 SDS for overvekt (tilsvarende 84 percentilen), og 1.3 SDS for fedme (tilsvarende 90 percentilen).

Hudfoldtykkelse har vist seg å korrelere godt med totalt kroppsfett og studier har vist at hudfold- tykkelse predikerer % kroppsfett bedre enn KMI. Det har vært en økning i norske barns hudfoldtykkelse gjennom de siste 30 årene, som overgår økningen i vekt –for-høyde.


Stabilisering av andel barn med overvekt?

onsdag 10. april 2013

Folkehelseinstituttet har nylig publisert tall fra Barnevektstudien som viser at forekomsten av overvekt hos landets tredjeklassinger ikke har økt fra perioden 2008 til 2012.

Målet med studien er å undersøke hvordan høyde, vekt og livvidde utvikler seg over tid blant norske åtteåringer. Prosjektet ledes av Ragnhild Hovengen, og inkluderer totalt 127 skoler. I 2008 var 15 % av tredjeklassingene overvektige, tallet for 2010 var 18 %, mens 2012 data viser en forekomst på 16 %. Det er flere jenter enn gutter med overvekt, en forskjell som har vist seg ved alle tre måletidspunkt. Det er også regionale forskjeller, med høyest andel overvektige i Helseregion Nord. Andelen som har fedme har holdt seg stabil fra 2008 til 2012 og utgjør 3,5 % totalt.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt