Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Hvordan virker ulike former for vektreduksjon på blodårer og blodtrykk?

fredag 25. oktober 2013

Vektreduksjon ved sunt kosthold og fysisk aktivitet gjør hovedpulsåren mykere og får den til å oppfører seg som om den var fem år yngre. Vektreduksjon ved hjelp av sunne endringer i kosthold og fysisk aktivitet bedrer også blodtrykket målt over ett døgn, men i mindre grad enn etter fedmekirurgi.

Dette er funn i lege og forsker Njord Nordstrand sitt doktorgradsarbeid: Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese individuals - clinical characteristics and the effects of various weight loss strategies.

Vektreduksjon er hjørnesteinsbehandling for å motvirke fedme og fedmerelaterte sykdommer. Nordstrand og medarbeidere viser at det er svært viktig at man ikke bare fokuserer på færre kalorier, men også på sunne kostholdsvaner og økt fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet og usunn mat øker risiko faktor for hjerte/kar-sykdom uavhengig av vekt. En person som spiser mindre, men fortsatt usunt vil gå ned i vekt. Dette vil naturligvis minske litt av risikoen for sykdom, men denne risikoen kan, slik Nordstrand og medarbeiderne viser, reduseres ytterligere ved å legge om kostholdet og øke den fysiske aktiviteten.


Hvilke kostfaktorer kan forebygge uønsket vektoppgang?

fredag 04. oktober 2013

Naturlige plantebaserte matvarer har generelt lavere energitetthet enn et kosthold rikt på animalske matvarer og matvarer med høyt innhold av fett og sukker og kan dermed bidra til å unngå uønsket vektoppgang.

De nye nordiske næringsanbefalinger er nå offentlige. Som en del av arbeidet med de nye anbefalingene er det blant annet gjort en kunnskapsoppsummering for å undersøke hvilke kostfaktorer som kan bidra til å forebygge uønsket vektoppgang. Her blir det konkludert med at det foreligger god dokumentasjon på at fiber-rik mat (for eksempel fullkorn, grønnsaker, frukt, bær, belgfrukter, nøtter og frø), og kanskje også meieriprodukter, er forbundet med redusert vektøkning. Motsatt er raffinert korn, sukker-rik mat og drikke, rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt assosiert med økt vektøkning i langtidsstudier.

I tillegg kommer betydningen av fysisk aktivtet. Det er holdepunkter for at 60 minutters daglig fysisk aktivitet er nødvendig for å forebygge uønsket vektøkning.


Økt risiko for overvekt blant barn i små kommuner

torsdag 03. oktober 2013

Resultatene fra en studie som nylig ble publisert i BMC Public Health viser at andelen barn med overvekt og fedme er større i små kommuner enn i store kommuner. Risikoen for overvekt og fedme er 1,5 til 2 ganger større blant åtteåringer i små kommuner enn blant de som bor i større kommuner. I denne sammenheng har små kommuner under 10 000 innbyggere, mens store kommuner har over 50 000 innbyggere.

Studien baserer seg på et landsrepresentativt utvalg 8-åringer fra Barnevekstundersøkelsen ved Folkehelseinstituttet der 3200 barn har blitt veid og målt på 125 skoler. Utdanningsnivå er hentet fra offentlige databaser. Resultatene som Biehl og medarbeidere publiserte er basert på tall fra barna som deltok i 2010. Her fant man at 15 % av barna hadde overvekt og 4 % hadde fedme. Studien gir kunnskap om hvordan overvekt og fedme fordeler seg blant barn i Norge, etter geografi og mødrenes utdanningsnivå. Den viser videre, at når man sammenliknet små og store kommuner og bare så på gruppen barn av mødre med lav utdanning, fant man at i små kommuner hadde disse barna høyere BMI og livviddemål enn de som bodde i større kommuner. De fant ikke tilsvarende kommuneforskjeller blant barna som hadde mødre med videregående skole eller høyere utdanning.


Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post

Styret - Bli medlem - Kontakt