Norsk forening for fedmeforskning

Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. Nfff har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og å representere norsk fedmeforskning internasjonalt.

Fagseminar ved Kysthospitalet, Forebygging av fedme

mandag 26. februar 2018

Fagseminar , 17.04.2018-19.04.2018 , Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering ved Kysthospitalet i Stavern

Fagseminaret går over tre dager. Du kan melde deg på en eller flere dager. Temaene er:
- Forebygging av fedme (17. april)
- Livet etter kreftbehandling (18. april)
- Paradigmeskiftet i muskel- og skjelettbehandling (19. april)
 
Se link for mer info om seminaret samt fult program:
 

Side 1 av 19

Norsk forening for fedmeforskning - Org.nr.: 982096391 - Bankkontonummer: 9235.17.87246 - E-post